Matematik Tambahan SPM – Tingkatan 4, Tingkatan 5 Nota dan Video

Download FREE APP

Kertas Model Matematik Tambahan SPM 

 1. Kertas 2 Bahagian A (Soalan sahaja)
 2. Kertas 2 Bahagian B & C (Soalan sahaja)
 3. Kertas 2 Bahagian A  (Soalan dan Jawapan)
 4. Kertas 2 Bahagian B  (Soalan dan Jawapan)
 5. Kertas 2 Bahagian C  (Soalan dan Jawapan)

  Nota Tingkatan 4 (KSSM)

  Bab 1 Fungsi

  1. Hubungan
   1. Domain dan Kodomain
   2. Jenis Hubungan
  2. Fungsi
   1. Fungsi Sebagai Sejenis Hubungan Khas dan Tatatanda Fungsi
   2. Domain, Kodomain, Objek, Imej dan Julat bagi Suatu Fungsi serta Fungsi Nilai Mutlak
  3. Fungsi Gubahan
   1. Cara Perbandingan
   2. Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang diberi
  4. Fungsi Songsangan
  5. Soalan Buku Teks (KSSM)
   1. Latih Diri | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.10
   2. Latihan Intensif | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
   3. Latihan Pengukuhan | Soalan 1 – 7 | Soalan 8 – 14
  6. Soalan Model SPM
   1. Soalan Pendek (Kertas 1)
   2. Soalan Panjang (Kertas 2)

   Bab 2 Fungsi Kuadratik

   1. Persamaan Kuadratik
   2. Punca Persamaan Kuadratik
   3. Penyelesaian Persamaan Kuadratik
    1. Pemfaktoran
    2. Penyempurnaan Kuasa Dua | Contoh Soalan
    3. Rumus Kuadratik
   4. Pembentukan Persamaan Kuadratik daripada Punca
    1. Cari Hasil Tambah Punca (HTP) dan Cari Hasil Darab Punca (HDP) bagi suatu Persamaan Kuadratik | Contoh 1 | Contoh 2
    2. Pembentukan Persamaan Kuadratik Baru daripada Persamaan Kuadratik yang diberi
   5. Syarat untuk Jenis Punca Persamaan Kuadratik
    1. Contoh Soalan
   6. Fungsi Kuadratik dan Grafnya
    1. Bentuk Am Fungsi Kuadratik
    2. Graf Fungsi Kuadratik
   7. Jenis Punca Persamaan Kuadratik
   8. Ketaksamaan Kuadratik
    1. Menyelesaikan Ketaksamaan Kuadratik
    2. Ketaksamaan Linear dan Ketaksamaan Kuadratik
   9. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Fungsi Kuadratik
    1. Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Fungsi Kuadratik (Contoh Soalan)
    2. Cari Titik Maksimum atau Titik Minimum suatu Fungsi Kuadratik dengan Kaedah Penyempurnaan Kuasa Dua
    3. Cari Titik Maksimum atau Titik Minimum suatu Fungsi Kuadratik dengan Kaedah Penyempurnaan Kuasa Dua (Contoh Soalan)
   10. Lakaran Graf Fungsi Kuadratik
    • Soalan Buku Teks (KSSM)
     1. Latih Diri | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.10 | 2.11
     2. Latihan Intensif | 2.1 (S1-S7) | 2.1 (S8-S13) | 2.2 | 2.3
     3. Latihan Pengukuhan | Soalan 1 – 7 | Soalan 8 – 12
    • Soalan Model SPM
     1. Soalan Pendek (Kertas 1)
     2. Soalan Panjang (Kertas 2)

    Bab 3 Sistem Persamaan

    Bab 4 Indeks, Surd dan Logaritma

    1. Indeks dan Hukum Indeks
     1. Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 1)
     2. Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 2)
    2. Logaritma
     1. Hukum Logaritma
     2. Penukaran Asas Logaritma
    3. Persamaan yang Melibatkan Indeks
    4. Persamaan yang Melibatkan Logaritma
    5. Soalan Buku Teks (KSSM)
     1. Latih Diri | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14
     2. Latihan Intensif | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4
     3. Latihan Pengukuhan
    6. Soalan Model SPM
     1. Soalan Pendek (Kertas 1)
     2. Soalan Panjang (Kertas 2)

    Video

    1. Pengenalan Kepada Indeks dan Logaritma
    2. Indeks Sifar dan Indeks Negatif, Indeks Pecahan – Bahagian 1 | Bahagian 2, Ungkapkan Satu Nombor Dalam Bentuk Indeks
    3. Hukum-hukum Indeks – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Bahagian 4 | Contoh Soalan 1 | Contoh Soalan 2
    4. Pengenalan Kepada Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
    5. Hukum-hukum Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
    6. Mencari Nilai Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
    7. Menukar Asas Logaritma | Contoh Soalan (Bahagian 1) | Contoh Soalan (Bahagian 2)
    8. Menyelesaikan Persamaan Indeks – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian
     3
     | Contoh Soalan
    9. Menyelesaikan Persamaan Logaritma – Contoh Soalan (Bahagian
     1)
     | Contoh Soalan (Bahagian 2)

    Bab 5 Janjang

    1. Janjang Aritmetik
     1. Mengenal pasti Janjang Aritmetik
    2. Menentukan Sebutan Tertentu dan Bilangan Sebutan dalam suatu Janjang Aritmetik
    3. Hasil Tambah Janjang Aritmetik
    4. Janjang Geometri
     1. Mengenal pasti Janjang Geometri
    5. Menentukan Sebutan Tertentu dan Bilangan Sebutan dalam suatu Janjang Geometri
    6. Hasil Tambah Janjang Geometri
    7. Hasil Tambah Janjang Geometri Sehingga Ketakterhinggaan
    8. Soalan Buku Teks (KSSM)
     1. Latih Diri | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9
     2. Latihan Intensif | 5.1 | 5.2
     3. Latihan Pengukuhan | S1-S7
    9. Soalan Model SPM
     1. Soalan Pendek (Kertas 1)
     2. Soalan Panjang (Kertas 2)

      Bab 6 Hukum Linear

      Bab 7 Geometri Koordinat


      Bab 8 Vektor

      Bab 9 Penyelesaian Segi Tiga

      1. Petua Sinus
      2. Petua Kosinus
      3. Luas Segitiga
      4. Soalan Buku Teks (KSSM)
       1. Latih Diri | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.10
       2. Latihan Intensif | 9.19.2 | 9.3 | 9.4
       3. Latihan Pengukuhan | Soalan 1 – 6Soalan 7 – 12
      5. Soalan Model SPM
       1. Soalan Panjang (Kertas 2)

      Bab 10 Nombor Indeks

      1. Nombor Indeks
      2. Indeks Gubahan
      3. Soalan Buku Teks (KSSM)
       1. Latih Diri | 10.110.2 | 10.3 | 10.4
       2. Latihan Intensif |  10.1 | 10.2
       3. Latihan Pengukuhan | Soalan 1 – 6 | Soalan 7 – 12
      4. Soalan Model SPM
       1. Soalan Panjang (Kertas 2)

      Nota Tingkatan 5 (KSSM)

      Bab 1 Sukatan Membulat

      1. Radian
      2. Panjang Lengkok sesuatu Bulatan
      3. Luas Sektor sesuatu Bulatan
      4. Soalan Buku Teks (KSSM)
       1. Latihan Kendiri | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 
       2. Latihan Formatif | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4
       3. Latihan Sumatif | Soalan 1 – 6 | Soalan 7 – 12 | Soalan 13 – 18
      5. Soalan Model SPM
       1. Soalan Pendek (Kertas 1)
       2. Soalan Panjang (Kertas 2)

      Bab 4 Pilir Atur dan Gabungan

      1. Pilir Atur (Bahagian 1)
      2. Pilih Atur (Bahagian 2)
      3. Gabungan
      4. Soalan Buku Teks (KSSM)
       1. Latihan Kendiri | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8
       2. Latihan Formatif | 4.1 | 4.2
       3. Latihan Sumatif
      5. Soalan Model SPM
       1. Soalan Pendek (Kertas 1)

      Bab 5 Taburan Kebarangkalian