Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 1)


Soalan 1:
Selesaikan persamaan serentak x + 2y = 1 dan 3 x 2 y =5.
Beri jawapan anda betul kepada tiga tempat perpuluhan. [5 markah]


Penyelesaian:
x+2y=1 x=12y ………… (1) 3 x 2 y =5 ×  xy, 3y2x=5xy ………… (2) Ganti (1) dalam (2): 3y2( 12y )=5y( 12y ) 3y2+4y=5y10 y 2 10 y 2 +2y2=0 5 y 2 +y1=0 a=5, b=1, c=1 y= b± b 2 4ac 2a = 1± 14( 5 )( 1 ) 10

y= 1+ 21 10 =0.3583 =0.358 ( 3 tp ) atau y= 1 21 10 =0.5583 =0.558 ( 3 tp ) Dari (1), Apabila y=0.358 x=12( 0.3583 )   =0.283 Apabila y=0.558 x=12( 0.5583 )   =2.117

Leave a Comment