Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 7)


Soalan 7:
Sebuah pepejal logam dibentuk dengan menggabungkan sebuah kon dan sebuah silinder dengan
jejari sepunya, j cm. Jumlah luas permukaan pepejal itu, L cm2, diberi oleh L=2π( 18 j + j 2 3 ).

(a)(i)
Pepejal itu mengembang apabila dipanaskan. Diberi bahawa luas permukaan pepejal itu
berubah dengan kadar 1.4π cm2s-1. Cari kadar perubahan jejari, dalam cm s-1, pada ketika jejarinya ialah 6 cm.

(ii) Cari perubahan hampir bagi luas permukaan pepejal itu, dalam sebutan π, apabila
jejarinya bertambah daripada 6 cm kepada 6.02 cm.
[6 markah]

(b) Jika sebuah pepejal yang samakan dibentuk dengan keadaan jumlah luas permukaan ialah
minimum, cari jumlah luas permukaan minimum bagi pepejal itu, dalam sebutan π. [4 markah]

Penyelesaian:
(a)(i)
L=2π( 18 j + j 2 3 )    = 36π j + 2π j 2 3    =36π j 1 + 2π 3 j 2 dL dj =36π j 2 + 4π 3 j      = 36π j 2 + 4π 3 j

Apabila j=6, dL dj = 36π ( 6 ) 2 + 4π 3 ( 6 )      =π+8π      =7π dL dt = dL dj × dj dt 1.4π=7π× dj dt dj dt = 1.4π 7π     =0.2 cm/s

(a)(ii)
δj=6.026     =0.02 cm δL= dL dj ×δj      =8π×0.02      =1.6π  cm 2

(b)
dL dj =0, 36π j 2 + 4πj 3 =0 4j 3 = 36 j 2 j 3 =27 j 3 = 3 3 j=3 d 2 L d j 2 =72π j 3 + 4π 3 Apabila j=3, d 2 L d j 2 = 72π 27 + 4π 3        =4π>0 A adalah minimum A minimum =2π( 18 3 + 9 3 )             =18π  cm 2

Leave a Comment