Home


Download our free App.
Get it on Google Play


Matematik Tambahan SPM (Kertas Soalan Tahun Lepas)

 1. Tahun 2018 (Kertas 2)
 2. Tahun 2017 (Kertas 2)
 1. Tahun 2018 (Kertas 1)
 2. Tahun 2017 (Kertas 1)

Kertas Model Matematik Tambahan SPM 

 1. Kertas 2 Bahagian A (Soalan sahaja)
 2. Kertas 2 Bahagian B & C (Soalan sahaja)
 3. Kertas 2 Bahagian A  (Soalan dan Jawapan)
 4. Kertas 2 Bahagian B  (Soalan dan Jawapan)
 5. Kertas 2 Bahagian C  (Soalan dan Jawapan)

Tingkatan 4

Bab 1 Fungsi

 1. Hubungan
  1. Domain dan Kodomain
  2. Jenis Hubungan
 2. Fungsi
  1. Fungsi Sebagai Sejenis Hubungan Khas dan Tatatanda Fungsi 
  2. Domain, Kodomain, Objek, Imej dan Julat bagi Suatu Fungsi serta Fungsi Nilai Mutlak
 3. Fungsi Gubahan
  1. Cara Perbandingan
  2. Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang diberi
 4. Fungsi Songsangan
 5. Soalan Model SPM
  1. Soalan Pendek (Kertas 1)
  2. Soalan Panjang (Kertas 2)


Bab 2 Persamaan Kuadratik

 1. Persamaan Kuadratik
  1. Punca-punca Persamaan Kuadratik
 2. Penyelesaian Persamaan Kuadratik
  1. Pemfaktoran
  2. Penyempurnaan Kuasa Dua
  3. Rumus Kuadratik
 3. Pembentukan Persamaan Kuadratik daripada Punca
  1. Cari Hasil Tambah Punca (HTP) dan Hasil Darab Punca (HDP)
  2. Cari Hasil Tambah Punca (HTP) dan Hasil Darab Punca (HDP) Contoh Soalan
  3. Pembentukan Persamaan Kuadratik Baru daripada Suatu Persamaan Kuadratik
 4. Syarat untuk Jenis Punca Persamaan Kuadratik
 5. Soalan Model SPM
  1. Soalan Pendek (Kertas 1)
  2. Soalan Panjang (Kertas 2)

Video

 1. Pengenalan Kepada Persamaan Kuadratik
 2. Bentuk Am Persamaan Kuadratik
 3. Menyelesaikan Persamaan Kuadratik – Mencari Punca-Punca Persamaan | Kaedah Penfaktoran | Kaedah Penfaktoran (Contoh Soalan) | Menyempurna Kuasa Dua | Menyempurna Kuasa Dua (Contoh Soalan) | Kaedah Rumus
 4. Pembentukan Persamaan Kuadratik Daripada Punca – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Bahagian 4 | Bahagian 5
 5. Jenis Punca Persamaan Kuadratik | Bahagian 1 | Bahagian 2


Bab 3 Fungsi KuadratikBab 4 Persamaan SerentakBab 5 Indeks dan Logaritma

 1. Indeks dan Hukum Indeks
  1. Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 1)
  2. Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 2)
 2. Logaritma
  1. Hukum Logaritma
  2. Penukaran Asas Logaritma
 3. Persamaan yang Melibatkan Indeks
 4. Persamaan yang Melibatkan Logaritma
 5. Soalan Model SPM
  1. Soalan Pendek (Kertas 1)
  2. Soalan Panjang (Kertas 2)

Video

 1. Pengenalan Kepada Indeks dan Logaritma
 2. Indeks Sifar dan Indeks Negatif, Indeks Pecahan – Bahagian 1 | Bahagian 2, Ungkapkan Satu Nombor Dalam Bentuk Indeks
 3. Hukum-hukum Indeks – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Bahagian 4 | Contoh Soalan 1 | Contoh Soalan 2
 4. Pengenalan Kepada Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
 5. Hukum-hukum Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
 6. Mencari Nilai Logaritma – Bahagian 1 | Bahagian 2
 7. Menukar Asas Logaritma | Contoh Soalan (Bahagian 1) | Contoh Soalan (Bahagian 2)
 8. Menyelesaikan Persamaan Indeks – Bahagian 1 | Bahagian 2 | Bahagian 3 | Contoh Soalan
 9. Menyelesaikan Persamaan Logaritma – Contoh Soalan (Bahagian 1) | Contoh Soalan (Bahagian 2)


Bab 6 Geometri Koordinat


Bab 7 Statistik

 1. Sukatan Kecenderungan Memusat
  1. Min
  2. Mod
  3. Median
 2. Sukatan Serakan
  1. Julat
  2. Julat antara Kuartil (Bahagian 1)
  3. Julat antara Kuartil (Bahagian 2)
  4. Varians dan Sisihan Piawai
 3. Soalan Model SPM
  1. Soalan Pendek (Kertas 1)
  2. Soalan Panjang (Kertas 2)


Bab 8 Sukatan MembulatBab 9 PembezaanBab 10 Penyelesaian Segitiga


Bab 11 Nombor Indeks

 1. Nombor Indeks
 2. Indeks Gubahan
 3. Soalan Model SPM
  1. Soalan Panjang (Kertas 2)


Tingkatan 5

Bab 1 Janjang

 1. Janjang Aritmetik
  1. Mengenal pasti Janjang Aritmetik
  2. Menentukan Sebutan Tertentu dan Bilangan Sebutan dalam suatu Janjang Aritmetik
  3. Hasil Tambah Janjang Aritmetik
 2. Janjang Geometri
  1. Mengenal pasti Janjang Geometri
  2. Menentukan Sebutan Tertentu dan Bilangan Sebutan dalam suatu Janjang Geometri
  3. Hasil Tambah Janjang Geometri
  4. Hasil Tambah Janjang Geometri Sehingga Ketakterhinggaan
 3. Soalan Model SPM
  1. Soalan Pendek (Kertas 1)
  2. Soalan Panjang (Kertas 2)


Bab 2 Hukum LinearBab 3 PengamiranBab 4 VektorBab 5 Fungsi Trigonometri

 1. Sudut Positif dan Sudut Negatif dalam Darjah dan Radian
 2. Enam Fungsi Trigonometri bagi Sebarang Sudut
  1. Mentakrifkan sinus, kosinus, tan, kosek, sek dan kot
  2. Sudut Khas
 3. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen
  1. Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen
  2. Melakar Graf Fungsi Trigonometri (Bahagian 1)
  3. Melakar Graf Fungsi Trigonometri (Bahagian 2)
 4. Identiti Asas
 5. Rumus bagi Sin (A  ± B), Kos (A  ± B), Tan (A  ± B), Sin 2A, Kos 2A dan Tan 2A
 6. Menyelesaikan Persamaan Trigonometri Mudah
  1. Persamaan asas dalam sin x/ kos x/ tan x/ kosek x/ sek x/ kot x
  2. Pemfaktoran
  3. Bentuk Persamaan Kuadratik dalam sin x/ kos x/ tan x/ kosek x/ sek x/ kot x
  4. Melibatkan Rumus penambahan dan Rumus bagi Sudut Berganda
 7. Soalan Model SPM
  1. Soalan Pendek (Kertas 1)
  2. Soalan Panjang (Kertas 2)


Bab 6 Pilir Atur dan GabunganBab 7 Kebarangkalian MudahBab 8 Taburan Kebarangkalian