2.4 Syarat untuk Jenis Punca Persamaan Kuadratik


2.4 Syarat untuk Jenis Punca Persamaan Kuadratik
 
2.4.1 Jenis-jenis Punca Persamaan Kuadratik
Jenis-jenis punca persamaan kuadratik ditentukan oleh nilai ungkapan b2 – 4 ac


   b2 – 4ac > 0   ↔  dua punca nyata yang berbeza
   b2 – 4ac = 0   ↔  dua punca nyata yang sama
   b2 – 4ac < 0   ↔  tiada punca nyata
   b2 – 4ac ≥ 0   ↔  punca nyata
 
Contoh:
Tentukan jenis punca bagi setiap persamaan kuadratik yang berikut. 
(a) 5x2 – 7x + 3 = 0
(b) x2 – 4x + 4 = 0
(c) –2x2 + 5x 9 = 0

Penyelesaian:
Leave a Comment