Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 5 & 6)


Soalan 5:
(a) Diberi suatu janjang geometri dengan sebutan-sebutan a, ar, ar2, ar3, … , arn-2, arn-1 dan hasil tambah  sebutan pertama ialah Sn
Terbitkan rumus hasil tambah  sebutan pertama, Sn bagi janjang geometri apabila |r| < 1. [3 markah]

(b) Seterusnya, cari nilai bagi n dengan keadaan hasil tambah 2n sebutan pertama adalah 127/128 kali hasil tambah n sebutan yang mempunyai nisbah sepunya -½. [4 markah]


Penyelesaian:
(a)

S n =a+ar+a r 2 +a r 3 +  +a r n2 +a r n1      (1) ( 1 )×r: r S n =ar+a r 2 +a r 3 +a r 4 +  +a r n1 +a r n      (2) ( 1 )( 2 ),  S n r S n =aa r n S n ( 1r )=a( 1 r n ) S n = a( 1 r n ) ( 1r ) , | r |<1


(b)

S 2n = 127 128 S n a( 1 ( 1 2 ) 2n ) 1( 1 2 ) = 127 128 ( a( 1 ( 1 2 ) n ) 1( 1 2 ) ) a ( 1 ( 1 2 ) 2n ) 3 2 = 127 128 ( a ( 1 ( 1 2 ) n ) 3 2 ) 128( 1 ( 1 2 ) 2n )=127( 1 ( 1 2 ) n ) 128128 ( 1 2 ) 2n =127127 ( 1 2 ) n Let  ( 1 2 ) n =x 128128 x 2 =127127x 128 x 2 127x1=0 ( 128x+1 )( x1 )=0 x= 1 128    or   x=1 ( 1 2 ) n = 1 128     ( 1 2 ) n = ( 1 2 ) 7 n=7 atau    ( 1 2 ) n =1 ( 1 2 ) n = ( 1 2 ) 0 n=0 (tidak diterima)


Leave a Comment