2.2.3 Penyelesaian Persamaan Kuadratik – Rumus Kuadratik


2.2.3 Penyelesaian Persamaan Kuadratik – Rumus Kuadratik

(A) Rumus Kuadratik
Persamaan kuadratik ax2 + bx + c = 0 boleh diselesaikan dengan menggunakan rumus kuadratik.

x = b ± b 2 4 a c 2 a

Contoh
:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut dengan menggunakan rumus. 
(a) x2 + 5x 24 = 0
(b) x (x + 4 ) = 10


Penyelesaian:
(a) Bagi persamaan x2 + 5x – 24 = 0
a = 1, b = 5, c = –24,

Dari x= b± b 2 4ac 2a x= ( 5 )± ( 5 ) 2 4( 1 )( 24 ) 2( 1 ) x= 5± 121 2 x=8  atau  x=3

(b)
Bagi persamaan, x (x + 4 ) = 10
x2 + 4x – 10 = 0
a = 1, b= 4, c = –10, 

Dari x= b± b 2 4ac 2a x= ( 4 )± ( 4 ) 2 4( 1 )( 10 ) 2( 1 ) x= 4± 56 2 x=1.742  atau  x=5.742


Leave a Comment