2.2.2a Penyempurnaan Kuasa Dua (Contoh Soalan)


2.2.2a Penyempurnaan Kuasa Dua (Contoh Soalan)

(A) Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan kuadratik dengan menggunakan
cara penyempurnaan kuasa dua.


• pastikan pekali bagi x ialah 1.
• Tulis semula persamaan ax2 + bx + c = 0 dalam bentuk ax2 + bx = –c 
• Tambah ( pekali bagi x 2 ) 2 pada kedua-dua belah persamaan.


Contoh:
Selesaikan setiap persamaan kuadratik berikut dengan cara penyempurnaan kuasa dua.
(a) 2x2 5x 7 = 0
(b) x 2 + 1 = 10 3 x

Penyelesaian:
 4 thoughts on “2.2.2a Penyempurnaan Kuasa Dua (Contoh Soalan)”

  • x^2-4x+3=0
   a=1; b=-4 (1/2 * b = 1/2 * -4 = -2)
   maka
   x^2 – 4x + (-2)^2 = 3 + (-2)^2
   (x-2)^2 = -3 + 4
   (x-2)^2 = 1
   (x-2) = +/- (1)^1/2
   x-2 = +/- 1
   x= 2 +/- 1
   x = (1 atau 3)

Leave a Comment