Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 1 (Soalan 11 & 12)


Soalan 12:
(a) Cari bilangan cara untuk menyusun setiap perkataan SAKU dan SAKA jika tiada pengulangan huruf dibenarkan. Adakah bilangan cara susunan yang dibentuk adalah sama?
Jelaskan.  [3 markah]

(b) Dua bot digunakan untuk menyeberangi sebatang sungai dengan setiap bot hanya boleh memuatkan 7 orang penumpang. Terdapat 9 orang penumpang dewasa dan 4 orang kanak-kanak.
Jika bilangan kanak-kanak adalah sama dalam kedua-dua bot, cari bilangan cara di mana 13 orang itu dapat dibawa oleh dua bot tersebut. [2 markah]


Penyelesaian:
(a)

SAKU=4!=24 SAKA= 4! 2! =12 Tidak sama kerana perkataan SAKA mempunyai objek secaman A.

(b)


Penumpang maximum dalam setiap bot = 7 orang Bilangan cara untuk membawa 13 orang penumpang =( C 9 5 × C 4 2 × C 4 4 × C 2 2 )+( C 9 4 × C 4 2 × C 5 5 × C 2 2 ) =756+756 =1512

Leave a Comment