Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 (Soalan 5)


Soalan 5:
Rajah 4(a) menunjukkan dua bulatan sepusat dengan pusat O. ABC ialah tangen kepada bulatan yang lebih kecil di B. Lima segi tiga OAC membentuk satu pentagon sekata diterap dalam bulatan yang lebih besar seperti dalam Rajah 4(b).


Dengan menggunakan π = 3.142,
(a) tunjukkan bahawa panjang OA = 9.889 cm, diberi bahawa OD = 8 cm. [1 markah]

(b) hitung
(i) beza antara panjang, dalam cm, lengkok AC dan lengkok⁡ DE.
(ii) luas, dalam cm2, bagi kawasan berwarna biru dalam Rajah 4(b).
[6 markah]


Penyelesaian:
(a)

Daripada rajah 4( b ), AOC= 360 o 5 = 72 o Daripada rajah 4( a ), OD=OB=8 cm AOB= 1 2 ( 72 o )= 36 o kosAOB= OB OA kos 36 o = 8 OA OA= 8 kos 36 o OA=9.889 cm (tertunjuk)


(b)(i)

AOC= 72 o × π 180 o = 2 5 π rad Beza antara lengkok AC dan lengkok DE = j 1 θ j 2 θ =( 9.889 )( 2 5 π )( 8 )( 2 5 π ) =2.374 cm


(b)(ii)

Kawasan berwarna biru dalam Rajah 4( b ) = luas bulatan luas 5 buah segi tiga =π j 2 5( 1 2 j 2 sinθ ) =π ( 9.889 ) 2 5[ 1 2 ( 9.889 ) 2 sin 72 o ] =307.224232.515 =74.709  cm 2

Leave a Comment