Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 (Soalan 6)

Soalan 6:Rajah 5 menunjukkan dua lengkung x= y  dan x= y 2 8 bersilang pada titik A. Garis lurus AB selari dengan paksi-x.Cari(a) persamaan garis lurus AB, [2 markah](b) luas, dalam unit2, bagi kawasan berlorek, [3 markah](c) isi padu yang dijanakan, dalam sebutan π, apabila rantau P, yang dibatasi oleh lengkung x= y 2 8 , … Read more

Percubaan Matematik Tambahan SPM 2021 (Selangor), Kertas 2 (Soalan 5)

Soalan 5:Rajah 4(a) menunjukkan dua bulatan sepusat dengan pusat O. ABC ialah tangen kepada bulatan yang lebih kecil di B. Lima segi tiga OAC membentuk satu pentagon sekata diterap dalam bulatan yang lebih besar seperti dalam Rajah 4(b).Dengan menggunakan π = 3.142,(a) tunjukkan bahawa panjang OA = 9.889 cm, diberi bahawa OD = 8 cm. [1 … Read more