1.5.1 Fungsi, SPM Praktis (Kertas 1, soalan pendek)

Soalan 1:Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam bentuk graf.Nyatakan(a) julat hubungan itu,(b) jenis hubungan antara set M dan set N.Penyelesaian: (a) Julat hubungan = {p, r, s}.(b) Jenis hubungan antara set M dan set N adalah hubungan banyak kepada satu. Soalan 2:Rajah di bawah menunjukkan hubungan antara set P dan set Q.Nyatakan(a) … Read more

1.4 Fungsi Songsangan

1.4 Fungsi Songsangan Untuk mencari fungsi songsangan, f −1(x) atau f (x)  • Letakkan fungsi sama dengan y. • Susun semula untuk menjadikan x dalam sebutan y. • Tulis semula f −1(x) dengan menggantikan y oleh x. Contoh 1: Diberi f (x) = 5x − 4, cari fungsi songsangan. Penyelesaian: Contoh 2: Cari fungsi songsangan bagi setiap fungsi yang berikut … Read more