1.5.5 Fungsi, SPM Praktis (Soalan Pendek)


Soalan 13:
Diberi fungsi g(x) = 3x dan h(x) = mnx, dengan keadaan m dan n ialah pemalar.
Ungkapkan m dalam sebutan n dengan keadaan hg(1) = 4.

Penyelesaian:
hg( x )=h( 3x )          =mn( 3x )          =m3nx hg( 1 )=4 m3n( 1 )=4 m3n=4 m=4+3n


Soalan 14:
Diberi fungsi g : x → 3x – 2, cari  
(a) nilai x apabila g(x) memeta kepada diri sendiri,
(b) nilai k dengan keadaan g(2 – k) = 4k.

Penyelesaian:
(a)
  g( x )=x 3x2=x 3xx=2      2x=2         x=1

(b)
      g( x )=3x2 g( 2k )=4k 3( 2k )2=4k 63k2=4k        7k=4              k= 4 7


Soalan 15:
Diberi fungsi f : xpx + 1, g : x → 3x – 5 dan fg(x) = 3px + q.  
Ungkapkan p dalam sebutan q.

Penyelesaian:
f( x )=px+1, g( x )=3x5 fg( x )=p( 3x5 )+1          =3px5p+1 Diberi fg( x )=3px+q 3px5p+1=3px+q       5p+1=q            5p=q1               5p=1q                 p= 1q 5


Soalan 16:
Diberi fungsi h : x → 3x + 1, dan gh : x → 9x2 + 6x – 4, cari
(a) h-1 (x),
(b) g(x).

Penyelesaian:
(a)
Katakan  h 1 ( x )=y, oleh itu  h( y )=x        3y+1=x             3y=x1               y= x1 3    h 1 ( x )= x1 3 h 1 :x x1 3

(b)
g[ h( x ) ]=9 x 2 +6x4 g( 3x+1 )=9 x 2 +6x4 Katakan y=3x+1 oleh itu  x= y1 3      g( y )=9 ( y1 3 ) 2 +6( y1 3 )4             = 9 ( y1 ) 2 9 +2( y1 )4             = y 2 2y+1+2y24             = y 2 5  g( x )= x 2 5

Leave a Comment