1.5.4 Fungsi, SPM Praktis (Soalan Pendek)


1.5.4 Fungsi, SPM Praktis (Soalan Pendek)
Soalan 10:
Jika g : x m x x 3 , x 3  dan g1 (5) = 14. Cari nilai m.

Penyelesaian:

Soalan 11 (Kaedah Bandingan):
Jika f : x m x n x 2 , x 2 dan f 1 : x 5 2 x 2 x , x 2. Cari nilai m dan n.

Penyelesaian:
f( x )= mxn x2 Katakan y= mxn x2 cari  f 1 ( x ) y( x2 )=mxn xy2y=mxn xymx=2yn pindah x ke  sebelah kiri
x( ym )=2yn x= 2yn ym f 1 ( x )= 2xn xm 2xn xm = 52x 2x bandingkan dengan f 1 ( x ) yang diberi × 1 1 n2x mx = 52x 2x maka, n=5, m=2


Soalan 12 (Kaedah Bandingan):
Diberi bahawa f : x 2 h x 3 k , x 3 k ,   dengan keadaan h dan k ialah pemalar dan f 1 : x 14 + 24 x x , x 0.   Cari nilai h dan k.

Penyelesaian:
f( x )= 2h x3k Katakan y= 2h x3k cari  f 1 ( x ) y( x3k )=2h xy3ky=2h xy=2h+3ky x= 2h+3ky y
f 1 ( x ) = 2 h + 3 k x x 2 h + 3 k x x = 14 + 24 x x bandingkan dengan f 1 ( x ) yang diberi 2 h = 14 3 k = 24 h = 7 k = 8


Leave a Comment