1.3c Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang diberi (kes A : Fungsi pertama diberi)

1.3c Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang  diberi (kes A : Fungsi pertama diberi) Contoh 1: Suatu fungsi f ditakrifkan oleh f : x → 2x + 5.  Cari fungsi g jika fg : x→ 3x − 8. [Perhatian: Fungsi pertama f diberi] Penyelesaian: Contoh 2: Suatu fungsi f ditakrifkan oleh \(f : x \rightarrow … Read more

1.2.2 Fungsi

 1.2.2 Fungsi (C) Domain, Kodomain, Objek, Imej, dan Julat bagi Suatu Fungsi Contoh 3: Gambar rajah anak panah di atas mewakili satu fungsi f : x → 2×2 – 5. Nyatakan (a) domain, (b)  julat, (c) imej bagi –2, (d) objek bagi, (i) -3, (ii) -5. Penyelesaian: (a) Domain = {–2, –1, 0, 1, 2}. (b) Julat … Read more

1.2.1 Fungsi

1.2.1 Fungsi   (A)  Fungsi Sebagai Sejenis Hubungan Khas 1.   Dalam sesuatu fungsi, semua objek dalam domain mesti dipadankan dengan hanya satu unsur dalam kodomain. Tetapi, semua unsur dalam kodomain tidak semestinya dipadankan dengan unsur dalam domain. 2.   Fungsi ialah hubungan khas dengan setiap objek dalam domain mempunyai hanya satu imej. Bukan semua hubungan ialah fungsi. 3.   Hubungan satu … Read more

1.1a Domain and Kodomain

1.1a Domain and Kodomain Dalam hubungan antara satu set dengan set yang lain, set pertama dikenali sebagai  domain dan set kedua dikenali sebagai kodomain. Unsur-unsur dalam domain dinamakan objek, manakala unsur-unsur dalam kodomain dipadankan dengan objek dinamakan imej. Unsur-unsur dalam kodomain tidak dipadankan dengan objek adalah bukan imejnya. Semua imej dalam kodomain boleh ditulis sebagai satu set … Read more

1.1 Hubungan

Bab 1 Fungsi 1.1 Hubungan 1.   Hubungan memasangkan unsur-unsur dalam set A(domain) dengan unsur-unsur dalam set B mengikut definasi hubungan itu. 2.   Hubungan boleh diwakilkan dalam 3 bentuk: (a)   Pasangan bertertib (b)    Gambar rajah anak panah (c)    Graf