1.4 Fungsi Songsangan

1.4 Fungsi Songsangan
Untuk mencari fungsi songsangan, f −1(x) atau f (x)  • Letakkan fungsi sama dengan y. • Susun semula untuk menjadikan x dalam sebutan y. • Tulis semula f −1(x) dengan menggantikan y oleh x.
Contoh 1:
Diberi f (x) = 5x − 4, cari fungsi songsangan.
Penyelesaian:
Contoh 2:
Cari fungsi songsangan bagi setiap fungsi yang berikut
(a) f (x) → 4 – 7x
\(\text{(b) } f \left(\right. x \left.\right) = \frac{2 x + 5}{3}\)  
Penyelesaian:
Contoh 3:
Cari fungsi songsangan bagi setiap fungsi yang berikut
\(\text{(a) }f\left(\right.x\left.\right)=\frac{5}{7 x} \\ \text{(b) }f\left(\right.x\left.\right)=\frac{2}{3 – x}\)  
Penyelesaian:

3 thoughts on “1.4 Fungsi Songsangan”

Leave a Comment