1.3c Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang diberi (kes A : Fungsi pertama diberi)

1.3c Cari Fungsi Baru dengan Menggunakan Fungsi Gubahan yang  diberi (kes A : Fungsi pertama diberi)
Contoh 1:
Suatu fungsi f ditakrifkan oleh f : x → 2x + 5.  Cari fungsi jika fg : x→ 3x − 8. [Perhatian: Fungsi pertama f diberi]
Penyelesaian:
Contoh 2:
Suatu fungsi f ditakrifkan oleh \(f : x \rightarrow \frac{2}{x} .\)   Cari fungsi jika  fg : xx2 + 1. [Perhatian: Fungsi pertama f diberi]
Penyelesaian:
 
 
 

Leave a Comment