7.2c Varians dan Sisihan Piawai

7.2 Sukatan Serakan (Bahagian 3) 7.2c Varians dan Sisihan Piawai 1. Varians ialah sukatan minbagi kuasa dua sisihan-sisihan daripada min. 2. Sisihan piawai merujuk kepada punca kuasa dua positif bagi varians. (A) Data Tak Terkumpul Varians,  σ 2 = ∑ x 2 N − x ¯ 2     Sisihan piawai, σ =  varians   Contoh 1: Cari … Read more