5.4.3 Taburan Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 8:(a) Satu tinjauan dijalankan berkenaan kelab bulan sabit merah di sebuah sekolah.Didapati bahawa min bilangan ahli kelab bulan sabit merah ialah 315, varians ialah 126 dan kebarangkalian seorang murid menyertai kelab bulan sabit merah ialah p.(i) Cari nilai p.(ii) Jika 8 orang murid dari sekolah itu dipilih secara rawak, cari kebarangkalian lebih daripada 5 orang murid … Read more

5.4.2 Taburan Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2)

Soalan 5: Diameter bagi sebiji oren dari sebuah ladang mengikut taburan normal dengan min 3.2 cm dan varians 2.25 cm. Hitung  (a) kebarangkalian bahawa sebiji oren yang dipilih secara rawak dari ladang ini   mempunyai diameter lebih daripada 3.8 cm. (b) nilai k jika 30.5% daripada oren itu mempunyai diameter kurang daripada k cm. Penyelesaian: μ = 3.2 … Read more

5.4.1 Taburan Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2)

5.4.1 Taburan Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 1: Dalam suatu peperiksaan, 2 daripada 5 pelajar yang mengambil peperiksaan itu gagal dalam kertas kimia. (a) Jika 6 orang dipilih secara rawak daripada pelajar-pelajar, cari kebarangkalian bahawa tidak melebihi 2 orang pelajar gagal dalam kertas kimia. (b) Jika terdapat 200 orang pelajar tingkatan 4 dalam sekolah itu, cari … Read more

5.3.2 Taburan Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 3: Jisim mangga di sebuah gerai mempunyai taburan normal dengan min 200g dan sisihan piawai 30g. (a) Cari jisim, dalam g, sebiji mangga yang mempunyai skor-z bernilai 0.5. (b) Jika sebiji mangga dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa mangga itu mempunyai jisim sekurang-kurangnya 194g. Penyelesaian: μ = 200g σ = 30g Katakan X ialah jisim … Read more

5.2.3 Kebarangkalian Sesuatu Peristiwa

5.2.3 Kebarangkalian Sesuatu Peristiwa Contoh: Jisim epal dalam sebuah gerai adalah bertaburan normal dengan min 220g dan varians 100g. Cari kebarangkalian bahawa sebiji epal dipilih secara rawak mempunyai jisim (a) lebih daripada 230g. (b) di antara 210g dengan 225g. Seterusnya, cari nilai h supaya 90% daripada epal mempunyai jisim lebih daripada h g. Penyelesaian: μ = … Read more