Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 1 (Soalan 20 – 22)

Soalan 20 (4 markah):Jadual 1 menunjukkan taburan markah bagi 40 orang murid dalam ujian Matematik Tambahan. Bilangan murid bagi selang kelas 40 – 59 tidak dinyatakan.Jadual 1(a) Nyatakan kelas mod.(b) Puan Zainon, guru mata pelajaran, berhasrat untuk memberi ganjaran kepada sepuluh murid terbaik. Murid-murid yang mencapai markah minimum dalam kedudukan sepuluh terbaik akan dipertimbangkan untuk menerima … Read more

Matematik Tambahan SPM 2017, Kertas 1 (Soalan 4 – 7)

Soalan 4 (3 markah):Rajah 4 menunjukkan trapezium ABCD.Rajah 4 Diberi  p ˜ =( 3 4 ) dan  q ˜ =( k−1   2 ), dengan keadaan k ialah pemalar, cari nilai k. Penyelesaian: p ˜ =m q ˜ ( 3 4 )=m( k−1   2 ) ( 3 4 )=( mk−m    2m ) mk−m=3 ………. ( 1 ) 2m=4 ……………. ( 2 ) Dari( 2 ): 2m=4 m=2 Gantikan m=2 ke dalam ( … Read more