Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian C[20 markah]Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.Soalan 13Jadual 2 menunjukkan harga, indeks harga dan kadaran bagi empat bahan, A, B, C dan D yang digunakan dalam penghasilan sejenis beg. BahanHarga (RM) bagi tahunIndeks harga pada tahun 2014 berasaskan tahun 2011Kadaran20112014Ax7.201207B8.009.201153C5.005.50y6D3.003.751258Jadual 2(a) Hitung nilai x dan nilai y.   [2 Markah](b) Cari indeks gubahan bagi beg … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian C[20 markah]Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.Soalan 12Rajah 6 menunjukkan sebuah sisi empat KLMN. Hitung,(a) ∠KML,   [2 markah](b) panjang, dalam cm, bagi KM,    [3 markah](c) luas, dalam cm2, segi tiga KMN,    [3 markah](d) sebuah segi tiga K’L’M’ yang mempunyai ukuran yang sama dengan segi tiga KLM, iaitu K’L’= 12.4 cm, L’M’= 9.5 cm … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian B[40 markah]Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.Soalan 11Dalam rajah 5, AOBDE, ialah sebuah semi bulatan berpusat O dan mempunyai jejari 5cm. ABC ialah sebuah segi tiga bersudut tegak.Diberi bahawa AD DC =3.85 dan DC=2.31 cm.  [Guna π = 3.142]Hitung(a) nilai θ, dalam radian, [2 markah](b) perimeter, dalam cm, tembereng ADE, [3 markah](c) luas, dalam cm2, rantau … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian B[40 markah]Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.Soalan 10(a) 20% daripada pelajar-pelajar di SMK Bukit Bintang berbasikal ke sekolah. Jika 9 orang murid dari sekolah itu dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian bahawa  (i) tepat 3 orang berbasikal ke sekolah, (ii) sekurang-kurangnya seorang pelajar berbasikal ke sekolah.    [4 markah](b) Isipadu bagi 800 buah botol susu segar … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian B[40 markah]Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.Soalan 9Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada satu uji kaji. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = hkx+ 1, dengan keadaan h dan k adalah pemalar. x123456y4.05.78.713.220.028.8Jadual 1 (a) Berdasarkan jadual 1, … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian B[40 markah]Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.Soalan 8Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada suatu lengkung x = y2 + 2. Kecerunan garis lurus QR ialah –1.Cari(a) persamaan garis lurus PQ, [2 markah](b)   luas rantau berlorek,   [4 markah](c) isipadu yang dikisarkan, dalam sebutan π, apabila rantau berlorek diputarkan melalui 360o pada paksi-y.    … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian B[40 markah]Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.Soalan 7 Buktikan ( kosek x−sekx sekx cosek x ) 2 =1−sin2x [3 markah](b)(i) Lakar graf bagi y = 1 – sin2x untuk 0 ≤ x ≤ 2π.(b)(ii) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian A[40 markah]Jawap semua soalanSoalan 5Rajah 2 menunjukkan sebuah segi tiga EFG. Diberi ER:RF=1:2, FG:TG=3:1,  ER → =4 x ˜  dan  EG → =6 y ˜ . (a) Ungkapkan dalam sebutan  x ˜  dan  y ˜ :      (i)  GR →      (ii)  GT → [3 markah](b) Jika garis GR diunjurkan ke titik K dengan keadaan GK → =h GR … Read more

Kertas Model SPM Matematik Tambahan (Soalan dan Jawapan)

Kertas Model SPM Matematik TambahanBahagian A[40 markah]Jawap semua soalan. Soalan 3Rajah 1 menunjukkan segi empat tepat. Segi empat tepat yang terbesar mempunyai panjang h cm dan lebar k cm. Ukuran panjang dan lebar bagi setiap segi empat tepat yang berturutan adalah separuh daripada ukuran sebelumnya. Luas segi empat tepat membentuk janjang geometri. Sebutan janjang ini adalah dalam turutan menurun. (a) Nyatakan nisbah … Read more