7.6.1 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2)

7.6.1 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 1: Dalam satu acara menembak, Peter, William dan Roger bersaing antara satu sama lain untuk menembak suatu sasaran. Kebarangkalian bahawa mereka mengena sasaran ialah 2 5 , 3 4  dan  2 3 masing-masing. Cari kebarangkalian bahawa (a) ketiga-tiga daripada mereka mengena sasaran, (b) hanya satu daripada mereka mengena sasaran, (c) sekurang-kurangnya … Read more

7.5.1 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1)

7.5.1 Kebarangkalian, SPM Praktis (Kertas 1) Soalan 1: Kebarangkalian pelajar P dipilih sebagai pengawas sekolah ialah 3 4  manakala kebarangkalian pelajar Q dipilih ialah 5 6 . Cari kebarangkalian bahawa (a) kedua-dua pelajar dipilih sebagai pengawas sekolah, (b) hanya seorang pelajar dipilih sebagai pengawas sekolah. Penyelesaian:  (a) Kebarangkalian (kedua-dua pelajar dipilih sebagai pengawas sekolah) = … Read more

7.3 Kebarangkalian Peristiwa Saling Eksklusif

7.3  Kebarangkalian Peristiwa Saling Eksklusif 1. Peristiwa saling eksklusif ialah peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin berlaku serentak. 2. Jika A dan B ialah dua peristiwa saling eksklusif, P (A υ B) = P (A) + P (B) Contoh: Sebuah beg mengandungi 3 keping kad biru, 4 kad hijau dan 5 keping kad kuning. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada beg … Read more

7.2 Kebarangkalian Gabungan Dua Peristiwa

7.2 Kebarangkalian Gabungan Dua Peristiwa 1. Untuk dua peristiwa, A dan B, dalam ruang sampel S, peristiwa A ∩ B (A dan B) dan A υ B (A atau B) dikenali sebagai peristiwa bergabung. 2. Kebarangkalian suatu peristiwa A atau peristiwa B berlaku (Kesatuan set A dan set B), boleh ditentukan dengan rumus yang berikut:    P(A∪B)= P(A)+P(B)−P(A ∩ B)    … Read more