5.2.2a Menetukan Sebutan Tertentu dan Bilangan Sebutan dalam Suatu Janjang Geometri (Contoh Soalan)

5.2.2a Menetukan Sebutan Tertentu dan Bilangan Sebutan dalam Suatu Janjang Geometri (Contoh Soalan) Contoh 1: Sebutan ke-6 dan sebutan ke-3 dalam suatu janjang geometri masing-masing ialah 32 dan 4. Hitung sebutan pertama dan nisbah sepunya. Penyelesaian: T6  = 32 ar5  = 32 —– (1) T3  = 4 ar2  = 4 —– (2) ( 1 ) … Read more

5.2.1 Janjang Geometri

5.2.1 Janjang Geometri (A) Ciri-ciri Janjang Geometri Janjang Geometri (J.G.) ialah satu jujukan nombor yang setiap sebutan (kecuali sebutan pertama) diperoleh dengan mendarabkan satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Pemalar ini dikenal sebagai nisbah sepunya, r. Contoh: Tentukan sama ada jujukan nombor yang berikut ialah janjang geometri (J.G.) atau bukan janjang geometri. (a) 1, 4, 16, … Read more