5.2.3 Hasil Tambah Suatu Janjang Geometri


(F) Hasil Tambah n sebutan pertama suatu Janjang Geometri
S n = a ( r n 1 ) r 1 , r > 1 S n = a ( 1 r n ) 1 r , r < 1

a
= sebutan pertama
r = nisbah sepunya
n = bilangan sebutan
Sn = hasil tambah n sebutan pertama

Contoh 1:
Cari hasil tambah bagi setiap janjang geometri yang berikut.

(a)
1, 2, 4, …  sehingga 7 sebutan pertama

(b)
9, 3,   1,   ⅓,   …  sehingga 6 sebutan pertama

(c)
12, 3, …., 3 64 [Tip pintar: bilangan sebutan,n dalam suatu janjang aritmetik dapat dicari jika sebutan terakhir diketahui]
 

Penyelesaian:


Leave a Comment