1.3 Luas Sektor Sesuatu Bulatan

1.3 Luas Sektor Sesuatu Bulatan(A) Luas Sektor Sesuatu Bulatan 1.   Jika sesuatu bulatan dibahagikan kepada dua sektor yang berlainan saiz, sektor yang lebih kecil dikenali sebagai sektor minor manakala sektor yang lebih besar dikenali sebagai sektor major. 2.  Jika AOB ialah luas sektor suatu bulatan yang berjejari j, dan sudut θ radian yang tercangkum pada pusat bulatan O, maka … Read more