9.1 Petua Sinus

Bab 09 Penyelesaian Segitiga 9.1 Petua Sinus Dalam suatu segitiga ABC, huruf besar A, B, C digunakan untuk mewakili sudut di bucu-bucu A, B dan C masing-masing. Huruf kecil a, b, dan c untuk mewakili sisi BC, CA dan AB yang bertentangan dengan bucunya. Petua sinus boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu segitiga apabila (i)  dua sudut dan … Read more