Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 8)


Soalan 8:
Rajah 4 menunjukkan papan sasaran ‘dart’ di sebuah gerai permainan ‘dart’ dalam pesta ria.
Rajah 4

Gerai itu menawarkan 3 ‘dart’ bagi setiap permainan. Pelanggan perlu membayar RM5 untuk bermain satu permainan. Patung mainan beruang akan diberi kepada pelanggan yang dapat mengenai ‘bullseye’ bagi ketiga-tiga balingan ‘dart’ dalam satu permainan. Bob ialah seorang pemain ‘dart’. Secara purata, balingannya kena pada ‘bullseye’ 7 kali daripada 10 ‘dart’ yang dibaling.

(a) Bob akan bermain permainan itu jika dia mempunyai sekurang-kurangnya 90% peluang untuk memenangi sekurang-kurangnya satu patung mainan beruang dengan membelanjakan RM30. Dengan pengiraan matematik, cadangkan kepada Bob sama ada dia patut main permainan itu atau sebaliknya. [4 markah]

(b) Berapakah bilangan minimum permainan yang Bob perlukan supaya dia boleh mendapat 4 patung mainan beruang? [4 markah]

Penyelesaian:
(a)
X~B( 3, 0.7 ) P( X=r )= C 3 r ( 0.7 ) r ( 0.3 ) 3r P( memenangi satu patung mainan beruang ) =P( x=3 ) = C 3 3 ( 0.7 ) 3 ( 0.3 ) 0 =0.343 Y=Bilangan permainan yang Bob perlukan supaya dia boleh mendapat satu beruang. Y~B( n, 0.343 ) Bilangan permainan yang Bob lakukan= RM 30 RM 5                                                              =6

P( Y1 )0.90 1P( Y=0 )0.90 P( Y=0 )0.10 C n 0 ( 0.343 ) 0 ( 0.657 ) n 0.10 ( 0.657 ) n 0.10 n log 10 ( 0.657 ) log 10 0.10                      n5.481                      n=6
Dengan bermain 6 permainan, Bob mempunyai sekurang-kurangnya 90% peluang untuk  memenangi sekurang-kurangnya satu patung mainan beruang. Oleh itu, Bob patut main permainan itu.

(b)
np ≥ 4
n(0.343) ≥ 4
n ≥ 11.66
n = 12

Bilangan minimum permainan = 12

Leave a Comment