Matematik Tambahan SPM 2019, Kertas 2 (Soalan 15)


Soalan 15:
Jadual 3 menunjukkan maklumat berkaitan lima bahan kek J, K, L, M dan N yang digunakan oleh seorang pembuat kek dalam perniagaannya.

Jadual 3

Indeks gubahan bagi kos membuat sebiji kek itu pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016 ialah 136.

(a)(i) Cari nilai x dan nilai y.
(ii) Hitung harga bagi bahan M pada tahun 2016 jika harga pada tahun 2020 ialah RM6.30.
[4 markah]

(b) Hitung nilai p.       [3 markah]

(c) Kos untuk membuat sebiji kek pada tahun 2016 ialah RM25.
Cari harga jualan sebiji kek yang dibuat pada tahun 2020, jika pembuat kek itu ingin mendapatkan keuntungan 80%.        [3 markah]

Penyelesaian:
(a)(i)
P 2018 P 2016 ×100=115, P 2020 P 2018 ×100=140 x= P 2020 P 2016 ×100   = P 2020 P 2018 × P 2018 P 2016 ×100   =1.40×115   =161 y= P 2020 P 2016 ×100   = P 2020 P 2018 × P 2018 P 2016 ×100   =0.90×140   =126

(a)(ii)
Bagi bahan M, P 2020 P 2016 ×100=126 RM6.30 P 2016 ×100=126 P 2016 = RM6.30 126 ×100        =RM5

(b)
Indeks gubahan=136 IW W =136 ( 124 )( 5 )+( 161 )( 6 )+( 130 )( p )+( 126 )( 4 )+( 120 )( 2 ) 5+6+p+4+2 =136 130p+2330=136( 17+p ) 130p+2330=2312+136p 6p=18 p=3

(c)
Kos membuat sebiji kek=RM25×1.36                                       =RM34 Harga jualan=180%×RM34                     = 180 100 ×RM34                     =RM61.20

Leave a Comment