2.2.1 Terbitan Pertama Hasil Darab Dua Polinomial


2.2.1 Terbitan Pertama Hasil Darab Dua Polinomial

Cari hasil darab terbitan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berikut:

Kaedah 1: Petua Hasil Darab
Jika u(x) dan v(x) adalah dua fungsi x dan y = uv makaContoh 1:

 
Kaedah Alternatif: (Pembezaan terus)

y = u v d y d x = ( s a l i n k i r i ) ( b e z a k a n k a n a n ) + ( s a l i n k a n a n ) ( b e z a k a n k i r i )  


Contoh 2:
Diberi bahawa y= (2x + 3)(3x3 – 2x2x), cari dy/dx.

Penyelesaian:
y = (2x + 3)(3x3 – 2x2x)
dy/dx = (2x + 3)(9x2 – 4x – 1) + (3x3 – 2xx)(2)
dy/dx = (2x + 3)(9x2 – 4x – 1) + (6x3 – 4x– 2x)


Contoh 3:
Diberi bahawa y= 4x3 (3x + 1)5, cari dy/dx.

Penyelesaian:
y = 4x3 (3x + 1)5
dy/dx
= 4x3. 5 (3x + 1)4.3 + (3x + 1)5.12x2
= 60x3 (3x + 1)4 + 12x2 (3x + 1)5
= 12x(3x + 1)4 [5x  + (3x + 1)]
= 12x(3x + 1)4 (8x  + 1)

Leave a Comment