2.2.2 Terbitan Pertama Hasil Bahagi Dua Polinomial


2.2.2 Terbitan Pertama Hasil Bahagi Dua Polinomial

Cari hasil bahagi terbitan dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berikut:
Kaedah 1: Petua Hasil BahagiContoh 1:
y= 3x 2x1 , cari  dy dx dy dx = (2x1)(3)(3x)( 2 ) ( 2x1 ) 2  = 6x36x ( 2x1 ) 2  = 3 ( 2x1 ) 2


Kaedah 2: (Pembezaan terus)

y= u ( pengangka ) v ( penyebut ) dy dx = ( salin penyebut )( bezakan pengangka )( salin pengangka )( bezakan penyebut ) ( penyebut ) 2


Contoh 2:
Diberi y= x 2 2x+1 , cari  dy dx

Penyelesaian:
y= x 2 2x+1 dy dx = (2x+1)(2x) x 2 (2) (2x+1) 2  = 4 x 2 +2x2 x 2 (2x+1) 2 = 2 x 2 +2x (2x+1) 2Contoh 3:
Diberi bahawa y= 4 x 3 ( 5x+1 ) 3 , cari  dy dx  

Penyelesaian:
y= 4 x 3 ( 5x+1 ) 3 dy dx = (5x+1) 3 (12 x 2 )4 x 3 .3 (5x+1) 2 .5 [ ( 5x+1 ) 3 ] 2  = (5x+1) 3 (12 x 2 )60 x 3 (5x+1) 2 ( 5x+1 ) 6  = (12 x 2 ) (5x+1) 2 [ (5x+1)5x ] ( 5x+1 ) 6  = (12 x 2 ) (5x+1) 2 ( 1 ) ( 5x+1 ) 6  = 12 x 2 ( 5x+1 ) 4

Leave a Comment