2.2.3 Terbitan Pertama Fungsi Gubahan


2.2.3 Terbitan Pertama Fungsi Gubahan

(A) Membezakan fungsi gubahan dengan menggunakan Petua Rantai
Jika y = un
dengan keadaan dan v adalah fungsi dalam x

d y d x = d y d u × d u d x  

Contoh 1:
Bezakan y = (x2 – 1)8

Penyelesaian:
y= u 8    katakan u= x 2 1 dy du =8 u 7   du dx =2x dy dx = dy du × du dx dy dx =8 u 7 ×2x dy dx =16x u 7 dy dx =16x ( x 2 1 ) 7(B) Membezakan fungsi gubahan dengan menggunakan Kaedah Alternatif – Versi Mudah

Contoh 1:
Bezakan y = (x2 – 1)8

Penyelesaian:
y = ( x 2 1 ) 8 d y d x = 8 ( x 2 1 ) 7 d d x ( x 2 1 ) d y d x = 8 ( x 2 1 ) 7 ( 2 x ) d y d x = 16 x ( x 2 1 ) 7Contoh 2:
Diberi y= 1 3x7 , cari  dy dx

Penyelesaian:
y = 1 3 x 7 = ( 3 x 7 ) 1 d y d x = 1 ( 3 x 7 ) 2 .3 d y d x = 3 ( 3 x 7 ) 2Contoh 3:
Diberi y= 2 x 2 5x+1 , cari  dy dx

Penyelesaian:
y = 2 x 2 5 x + 1 = ( 2 x 2 5 x + 1 ) 1 2 d y d x = 1 2 ( 2 x 2 5 x + 1 ) 1 2 ( 4 x 5 ) d y d x = 4 x 5 2 2 x 2 5 x + 1


1 thought on “2.2.3 Terbitan Pertama Fungsi Gubahan”

Leave a Comment