2.2 Terbitan Pertama untuk Fungsi Polinomial


Tingkatan 5 Bab 2 Pembezaan

2.2 Terbitan Pertama untuk Fungsi Polinomial


(A) Membezakan suatu Pemalar
Jika y = a,
Dengan keadaan a ialah suatu pemalar,
maka d y d x = 0


(B) Membezakan Pembolehubah dengan Index n
(C) Membezakan suatu Fungsi Linear
(D) Membezakan suatu Fungsi Terbitan


(E) Membezakan suatu Fungsi Pecahan
(F) Membezakan Fungsi Punca Kuasa Dua


Contoh:
Cari dy/dbagi setiap fungsi yang berikut:
(a) y = 12
(b) y = x4
(c) y = 3x
(d) y = 5x3
(e) y = 1 x (f) y = 2 x 4 (g) y = 2 5 x 2 (h) y = 3 x (i) y = 4 x 3


Penyelesaian
:
(a) y = 12
 dy/d= 0

(b)
y = x4
 dy/d= 4x3

(c)
y = 3x
 dy/d= 3

(d)
y = 5x3
 dy/d= 15x2

(e)
y = 1 x = x 1 d y d x = x 1 1 = 1 x 2

(f)
y = 2 x 4 = 2 x 4 d y d x = 4 ( 2 x 4 1 ) = 8 x 5 = 8 x 5


(g)
y = 2 5 x 2 = 2 x 2 5 d y d x = 2 ( 2 x 2 1 5 ) = 4 x 3 5 = 4 5 x 3

(h)
y = 3 x = 3 ( x ) 1 2 d y d x = 1 2 ( 3 x 1 2 1 ) = 3 2 x 1 2 = 3 2 x

(i)
y = 4 x 3 = 4 ( x 3 ) 1 2 = 4 x 3 2 d y d x = 3 2 ( 4 x 3 2 1 ) = 6 x 1 2 = 6 x

3 thoughts on “2.2 Terbitan Pertama untuk Fungsi Polinomial”

Leave a Comment