7.7.2 Geometri Koordinat, SPM Praktis (Soalan Pendek)


Soalan 3
Persamaan garis lurus CD dan EF adalah 5x + y – 4 = 0 dan x 7 y h = 1 . Jika CD dan EF adalah selari, cari nilai h.

Penyelesaian:
Dua garis selari mempunyai kecerunan yang sama.
5x + y – 4 = 0 
y = –5x + 4, mCD = –5   

Bagi garis lurus EF,
x 7 y h = 1 m E F = ( pintasan- y pintasan- x ) = ( h 7 ) = h 7 m C D = m E F 5 = h 7 h = 35Soalan 4
Garis lurus x 5 + y p = 1  mempunyai pintasan-y bernilai 3 dan selari dengan garis lurus y + qx = 0. Tentukan nilai p dan nilai q.

Penyelesaian:
Diberi pintasan-ygaris lurus x 5 + y p = 1  adalah 3,
Maka p = 3
Kecerunan garis lurus = 3 5  
Bagi garis y + qx = 0, y = –qx
Dua garis selari mempunyai kecerunan yang sama,
q = 3 5 q = 3 5Soalan 5
Persamaan dua garis lurus y 7 + x 4 = 1  dan 7y = 4x+ 21. Tentukan sama ada pasangan garis lurus adalah berserenjang antara satu sama lain.

Penyelesaian:
Bagi garis lurus y 7 + x 4 = 1 , kecerunan = 7 4 Bagi garis lurus 7 y = 4 x + 21 , y = 4 7 x + 3 , kecerunan = 4 7 7 4 × 4 7 = 1
Maka, pasangan garis lurus  adalah berserenjang antara satu sama lain.

Leave a Comment