7.7.1 Geometri Koordinat, SPM Praktis (Soalan Pendek)


7.7.1 Geometri Koordinat, SPM Praktis (Soalan Pendek)
Soalan 1:
Bucu-bucu sebuah segitiga ialah P (6, 1), Q (5, 6) dan R (m, –1). Diberi luas segitiga itu ialah 31 unit2, cari nilai-nilai m.

Penyelesaian:
Luas segitiga PQR = 31
1 2  | 6  5   m   1  6 1   6 1 |=31
│(6)(6) + (5)( –1) + (m)(1) – (1)(5) – (6)(m) – (–1)(6)│= 62
│36 – 5 + m – 5 – 6m + 6│= 62
│32 – 5m│= 62
32 – 5m = ±62
–5m = 62 – 32    atau –5m = –62 – 32
m = –6   atau m = 94 5Soalan 2:
Titik-titik (3m, m), (t, u) dan (3t, 2u) terletak pada satu garis lurus. Q membahagi dalam PR dengan nisbah 3 : 2. Ungkap t dalam sebutan u.

Penyelesaian:
( ( 3 m ) ( 2 ) + ( 3 t ) ( 3 ) 3 + 2 , ( m ) ( 2 ) + ( 2 u ) ( 3 ) 3 + 2 ) = ( t , u ) 6 m + 9 t 5 = t 6 m + 9 t = 5 t 6 m = 4 t m = 2 3 t ( 1 )

2 m + 6 u 5 = u 2 m + 6 u = 5 u 2 m = u Daripada (1), 2 ( 2 t 3 ) = u t = 3 4 u


Leave a Comment