7.4.1 Persamaan Garis Lurus (Bahagian 1)


7.4.1 Persamaan Garis Lurus (Bahagian 1)

(A) Pintasan pada Paksi dan Kecerunan
1.   Kecerunan garis lurus melalui titik (x1, yl) dan titik (x2, y2) ialah
  m = y 2 y 1 x 2 x 1

2.   Kecerunan garis lurus dengan pintasan-x dan pintasan-y diketahui ialah:
m= pintasan y pintasan x


(B) Titik-titik Segaris
Kecerunan garis lurus adalah sentiasa malar; iaitu kecerunan AB sama dengan kecerunan BC.


mAB = mBC = mAC


Contoh 1:
Kecerunan garis lurus yang melalui titik (k, 1 – k) dan titik (–3k, –3) ialah 5.  Cari nilai k.

Penyelesaian:
Kecerunan, m = y 2 y 1 x 2 x 1 3 ( 1 k ) 3 k k = 5 3 1 + k 4 k = 5 4 + k = 20 k 21 k = 4 k = 4 21Contoh 2:
Berdasarkan rajah di bawah, cari nilai kecerunan garis lurus.


Penyelesaian:
Kecerunan, m=( pintasan y pintasan x )  =( 5 10 ) = 1 2


Leave a Comment