7.4.2 Persamaan Garis Lurus (Bahagian 2)


7.4.2 Persamaan Garis Lurus (Bahagian 2)

(C) Pembentukan Persamaan Garis Lurus
Kes 1
1.   Kecerunan dan koordinat-koordinat satu titik diberi.
2.   Persamaan garis lurus dengan kecerunan, melalui titik (x1, y1) ialah
  yy1 = m (xx1)

Soalan 1:
Suatu garis lurus dengan kecerunan –3 melalui titik (–1, 5). Cari persamaan garis itu.

Penyelesaian
:
yy1 = m (xx1)
y – 5 = – 3 (x – (–1))
y – 5 = – 3x – 3
y= – 3x + 2


Kes 2
1.   Koordinat-koordinat dua titik diberi.
2.   Persamaan garis lurus yang melalui titik (x1y1) dan titik (x2y2) ialah

y y 1 x x 1 = y 2 y 1 x 2 x 1

Soalan 2:
Cari persamaan garis lurus yang melalui titik (2, 4) dan titik (5, 6).

Penyelesaian
:
y y 1 x x 1 = y 2 y 1 x 2 x 1 Katakan ( x 1 , y 1 ) = ( 2 , 4 ) dan ( x 2 , y 2 ) = ( 5 , 6 ) y 4 x 2 = 6 4 5 2 y 4 x 2 = 2 3 3 y 12 = 2 x 4 3 y = 2 x + 8Kes 3
1.   Pintasan-x dan pintasan-y diberi:
x a + y b = 1
a = pintasan-x
b = pintasan-y

Soalan 3:
Cari persamaan garis lurus yang melalui titik (5, 0) dan titik (0, –6).

Penyelesaian
:
Pintasan-x, a = 5, Pintasan-y, b = –6
Persamaan garis lurus
x a + y b = 1 x 5 + y ( 6 ) = 1 x 5 y 6 = 1(D)   Bentuk-bentuk Persamaan Garis Lurus

(a)  Bentuk Kecerunan
Persamaan dalam bentuk kecerunan 
y = mx + c
m = kecerunan
c = pintasan-y

(b)  Bentuk Am
Persamaan dalam bentuk am
ax2 + bx + c = 0

(c) Bentuk Pintasan
x a + y b =1
a = pintasan-x
b = pintasan-y


Leave a Comment