2.8.1 Cari nilai maksimum/ minimum dan paksi simetri suatu fungsi


2.8.1 Cari nilai maksimum/ minimum dan paksi simetri suatu fungsi
Contoh:
Nyatakan nilai maksimum atau nilai minimum bagi setiap fungsi kuadratik berikut dan nilai x yang sepadan.
Seterusnya, cari titik maksimum atau titik minimum dan nyatakan paksi simetri yang sepadan.
(a) f (x) = 2(x – 3)2 + 4
(b) f (x) = 3(x – 4)2 + 10
(c) f (x) = 3(x + 2)2 – 9
(d) f (x) = 8 + 2(x + 5)2

Penyelesaian:
2 thoughts on “2.8.1 Cari nilai maksimum/ minimum dan paksi simetri suatu fungsi”

Leave a Comment