2.8.2 Cari Titik Maksimum atau Titik Minimum suatu Fungsi Kuadratik dengan Kaedah Penyempurnaan Kuasa Dua


2.8.2 Cari Titik Maksimum atau Titik Minimum suatu Fungsi Kuadratik dengan Kaedah Penyempurnaan Kuasa Dua

Langkah-langkah untuk menukarkan bentuk am fungsi kuadratik kepada bentuk penyempurnaan kuasa dua:
Bentuk am fungsi kuadratik: f (x) = ax2 + bx + c 
Bentuk penyempurnaan kuasa dua: f (x) = a (x + p)2 + q.

Langkah 1
: Pastikan pekali x2 adalah 1, dan lakukan pemfaktoran jika pekali x2 bukan 1.

Langkah 2
: Tambah  ( pekali x 2 ) 2 ( pekali x 2 ) 2

Langkah 3
: Menyempurnakan kuasa dua [tukar  f (x) = ax2 + bx + c kepada f (x) = a (x + p)2+ q].Leave a Comment