6.1 Pilir Atur (Bahagian 2)

6.1 Pilir Atur (Bahagian 2)   (C) Pilih Atur r Benda daripada n Benda Jika n benda yang berlainan hendak disusun pada satu baris dengan melibatkan r benda pada sesuatu ketika, maka bilangan susunan atau pilihatur yang boleh dilakukan ialah,   Contoh 1: Menilai setiap yang berikut: (a)  5 P 2              (b)  7 P 3             (c)  9 … Read more6.1 Pilir Atur (Bahagian 2)

6.3 Pilir Atur dan Gabungan, SPM praktis (Kertas 1)

6.3 Pilir Atur dan Gabungan, SPM praktis (Kertas 1) Soalan 6: Satu jawatankuasa yang terdiri daripada 6 orang ahli dipilih secara rawak daripada 5 orang guru dan 4 orang pelajar. Cari bilangan cara jawatankuasa itu boleh dibentuk jika (a) tiada sebarang syarat dikenakan, (b) bilangan guru lebih daripada bilangan pelajar. Penyelesaian: (a)     Jumlah ahli jawatankuasa … Read more6.3 Pilir Atur dan Gabungan, SPM praktis (Kertas 1)

6.3 Pilir Atur dan Gabungan, SPM praktis (Kertas 1)

6.3 Pilir Atur dan Gabungan, SPM praktis (Kertas 1) Soalan 1: Rajah di bawah menunjukkan lima keping kad huruf yang berlainan. R      E      A      C      T (a) Cari bilangan cara susunan yang mungkin, dalam satu baris, semua kad itu. (b) Carikan bilangan cara susunan itu dengan keadaan huruf E dan huruf  A … Read more6.3 Pilir Atur dan Gabungan, SPM praktis (Kertas 1)