4.1.2 Pilir Atur (Bahagian 2)

4.1.2 Pilir Atur (Bahagian 2)
 
(C) Pilih Atur r Benda daripada n Benda
Jika benda yang berlainan hendak disusun pada satu baris dengan melibatkan benda pada sesuatu ketika, maka bilangan susunan atau pilihatur yang boleh dilakukan ialah,
 
Contoh 1:
Menilai setiap yang berikut: \(\text{(a) }^5P_2\text{  (b) }^7P_3\text{ (c) }^9P_4\)
Penyelesaian:
\(\begin{array}{l}\text{(a)}\\{}^5P_2=\frac{5!}{{(5-2)}!}=\frac{5!}{3!}\\=\frac{5\times4\times3!}{3!}=5\times4=20\end{array}\)
\(\begin{array}{l}\text{b)}\\{}^7P_3=\frac{7!}{{(7-3)}!}=\frac{7!}{4!}\\=\frac{7\times6\times5\times4!}{4!}=7\times6\times5=210\end{array}\)
\(\begin{array}{l}\text{(c)}\\{}^9P_4=\frac{9!}{{(9-4)}!}=\frac{9!}{5!}\\=\frac{9\times8\times7\times6\times5!}{5!}=9\times8\times7\times6=3024\end{array}\)
Gunakan Kalkulator:

Leave a Comment