5.8.1 Fungsi Trigonometri, SPM Praktis (Kertas 2)

5.8.1 Fungsi Trigonometri, SPM Praktis (Kertas 2) Soalan 1: (a) Lakar graf y = kos 2x untuk 0o ≤ x ≤ 180o. (b) Seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakar satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan 2  sin 2 x=2− x 180 untuk 0o ≤ x ≤ 180o. Nyatakan bilangan penyelesaian itu. Penyelesaian: (a)(b) (b) 2 … Read more

5.6.4 Menyelesaikan Persamaan Trigonometri (Melibatkan Rumus Penambahan dan Rumus bagi Sudut Berganda)

5.6.4 Menyelesaikan Persamaan Trigonometri (Melibatkan Rumus Penambahan dan Rumus bagi Sudut Berganda) Contoh 1 (Rumus penambahan): Selesaikan persamaan yang berikut untuk 0o ≤ x ≤ 360o: (a) sin ( x – 25o) = 3 sin ( x + 25o) (b)   3 kos (2x + 10o) = 2   Penyelesaian: (a) sin ( x – 25o) = … Read more