6.7.1 Fungsi Trigonometri, SPM Praktis (Kertas 1)

Soalan 3:
Selesaikan persamaan 6 sek2 x – 13 tan x = 0, 0° ≤ x ≤ 360°.
Penyelesaian:
6 sek2x – 13 tan x = 0
6 (1 + tan 2x) – 13 tan x = 0
6 tan 2x – 13 tan x + 6 = 0
(3 tan x – 2)(2 tan x – 3) = 0
tan x = ⅔ atau   tan x = \(\frac32\)
tan x = ⅔
Sudut asas = 33.69o, 180o + 33.69o
x = 33.69o, 213.69o  
\(\tan x=\frac32\)
Sudut asas = 56.31o, 180o + 56.31o
x = 56.31o, 236.31o
Oleh itu = 33.69o, 56.31o, 213.69o, 236.31o
Soalan 4:
Selesaikan persamaan 3 sin A kos A – kos A = 0 untuk 0°x ≤ 360°.
Penyelesaian:
3 sin A kos A – kos A = 0
kos A (3 sin A – 1) = 0
kos A = 0   atau   sin A = ⅓
kos A = 0
A = 90o, 270o
sin A = ⅓
Sudut asas = 19o28
A = 19o28, 180 – 19o28
A = 19o28, 160o 32’
Oleh itu A = 19o28, 90o, 160o 32’, 270o

Leave a Comment