3.1 Pengamiran Sebagai Songsangan Pembezaan


3.1 Pengamiran Sebagai Songsangan Pembezaan

1. Pengamiran ialah process songsangan pembezaan.

Jika  dy dx =f( x ), maka  f( x )dx=y.


(A)   Pengamiran Pemalar
a d x = a x + c

Contoh:
2 d x = 2 x + c


(B)   Pengamiran axn
a x n d x = a x n + 1 n + 1 + c

Contoh 1:
2 x 3 d x = 2 x 4 4 + c = x 4 2 + c

Contoh 2:
2 3 x 5 d x = 2 3 x 5 d x = 2 3 ( x 4 4 ) + c = 2 3 ( x 4 4 ) + c = x 4 6 + c


(C)   Pengamiran Fungsi berbentuk Hasil Tambah Sebutan Algebra
(u±v)dx = udx± vdx u dan v adalah fungsi dalam x


Contoh 1:
3 x 2 + 2 x d x = 3 x 2 d x + 2 x d x = 3 x 3 3 + 2 x 2 2 + c = 3 x 3 3 + 2 x 2 2 + c = x 3 + x 2 + c


Contoh 2:
( x + 2 ) ( 3 x + 1 ) d x = 3 x 2 + 7 x + 2 d x = 3 x 2 d x + 7 x d x + 2 d x = 3 x 3 3 + 7 x 2 2 + 2 x + c = x 3 + 7 x 2 2 + 2 x + c

Contoh 3:
3 x 3 + x 2 x x d x = ( 3 x 2 + x 1 ) d x = 3 x 2 d x + x d x 1 d x = 3 x 3 3 + x 2 2 x + c = x 3 + x 2 2 x + c


Leave a Comment