2.8.4 Pembezaan, SPM PraktisSoalan 8:
(a)  Seorang pekerja di kedai mainan kanak-kanak sedang mengisi udara ke dalam sebuah belon yang berbentuk sfera dengan kadar 25 cm3 s-1. Dengan meninggalkan jawapan dalam sebutan π.
[ Isipadu sfera, V= 4 3 π j 3 ]
Cari,
(i) kadar perubahan jejari belon itu pada ketika jejarinya 10 cm. [3 markah]
(ii)   Perubahan hampir bagi isipadu apabila jejari belon mneyusut dari 10cm kepada 9.95cm. [2 markah]
(b)   Lengkung y=h x 3 3 x  mempunyai titik pusingan x = 1, cari nilai h.    [3 markah]

Penyelesaian:
(a)(i)
V= 4 3 π j 3 dV dj =4π j 2 dj dt = dj dV × dV dt = 1 4π j 2 ×25 = 1 4π ( 10 ) 2 ×25 = 1 16π


(a)(ii)
δV δj dV dj δV= dV dj ×δj =4π j 2 ×( 9.9510 ) =4π ( 10 ) 2 ×( 0.05 ) =20π
 

(b)
y=h x 3 3 x y=h x 3 3 x 1 dy dx =3h x 2 +3 x 2 dy dx =3h x 2 + 3 x 2 Pada titik pusingan, dy dx =0 0=3h x 2 + 3 x 2 0=3h ( 1 ) 2 + 3 1 diberi x=1 3h=3 h=1


Leave a Comment