3.4c Pengamiran Sebagai Songsangan Bagi Pembezaan


3.4c Pengamiran Sebagai Songsangan Bagi Pembezaan

Contoh:
Tunjukkan  d dx [ 2x+5 x 2 3 ]= 2( x 2 +5x+3 ) ( x 2 3 ) 2 Seterusnya, cari nilai bagi  0 2 ( x 2 +5x+3 ) ( x 2 3 ) 2  dx

Penyelesaian:
d dx [ 2x+5 x 2 3 ]= ( x 2 3 )( 2 )( 2x+5 )( 2x ) ( x 2 3 ) 2   = 2 x 2 64 x 2 10x ( x 2 3 ) 2   = 2 x 2 10x6 ( x 2 3 ) 2   = 2( x 2 +5x+3 ) ( x 2 3 ) 2 0 2 2( x 2 +5x+3 ) ( x 2 3 ) 2  dx = [ 2x+5 x 2 3 ] 0 2 2 0 2 ( x 2 +5x+3 ) ( x 2 3 ) 2  dx = [ 2x+5 x 2 3 ] 0 2 0 2 ( x 2 +5x+3 ) ( x 2 3 ) 2  dx = 1 2 [ ( 2( 2 )+5 2 2 3 )( 2( 0 )+5 0 2 3 ) ]  = 1 2 [ 9( 5 3 ) ]  = 1 2 × 32 3  = 16 3  =5 1 3

Leave a Comment