4.5.1b Persamaan yang Melibatkan Logaritma (Contoh 4 & 5)


Contoh 4:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) log 9 ( x 2 ) = log 3 2 (b) log 4 x = 3 2 log 2 3  

Penyelesaian:


Contoh 5:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) log4 x = 25 logx 4
(b) log2 5x log4 16x = 6

Penyelesaian:

Leave a Comment