4.5.1a Persamaan yang Melibatkan Logaritma (Contoh 2 & 3)


Contoh 2:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) log y 81 3 = log y 3 (b) 2 log 2 x log 2 ( x 2 1 ) 4 = 0

Penyelesaian:


Contoh 3:
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) log3 [log2 (2x 1)] = 2 
(b) log16 [log2 (5x 4)] = log9 √3 

Penyelesaian:

Leave a Comment