4.4 Persamaan yang Melibatkan Indeks


Kaedah:
1.
Perbandingan indeks dan asas
a. Jika asas adalah sama, apabila ax = ay, maka x = y
b. Jika indeks adalah sama, apabila ax = bx, maka a = b

2.
Mengambil logaritma biasa
(Jika asas dan indeks TIDAK sama)
a x = b lg a x = lg b x = lg b lg a


Contoh 1 (Persamaan Indeks – Asas Sama):
Selesaikan setiap persamaan yang berikut.
(a) 16 x = 8 (b) 9 x .3 x 1 = 81 (c) 5 n + 1 = 1 125 n 1

Penyelesaian:


Contoh 2 (Selesaikan Persamaan Indeks Serentak – Asas Sama):
Selesaikan persamaan serentak yang berikut.
2 x .4 2 y = 8 3 x 9 y = 1 27

Penyelesaian:Leave a Comment