4.1.1 Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 1)


Indeks Integer Positif
Jika a ialah suatu nombor dan n ialah suatu integer positif, maka an bermakna pendaraban asas a sebanyak n kali dan disebut a kuasa n.


Integer n adalah indeks dan a ialah asasnya.
Contoh:  5×5×5×5 = 54 , 5 ialah asas dan 4 ialah indeks.


4.1 Indeks dan Hukum Indeks (Bahagian 1)
(A) Indeks Sifar
Indeks sifar bagi semua nombor adalah sama dengan satu.

  a o = 1, di mana a ≠ 0

Contoh 1:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) 2500
(b) 0.5130
(c) ( 2 7 ) 0 (d) ( 11 1 25 ) 0   

Penyelesaian:
(a) 2500 = 1
(b) 0.5130 = 1
(c) ( 2 7 ) 0 = 1 (d) ( 11 1 25 ) 0 = 1

(B) Indeks Negatif


a n = 1 a n , n > 0

Contoh 2:
Cari nilai-nilai yang berikut:
(a) 102 -1
(b)  –6 -3
(c) ( 1 3 ) 4 (d) ( 2 5 ) 2 (e) ( 2 5 ) 4

Penyelesaian:

(a) 102 1 = 1 102 (b) 6 3 = 1 6 3 = 1 216 (c) ( 1 3 ) 4 = ( 3 ) 4 = 81 (d) ( 2 5 ) 2 = ( 5 2 ) 2 = 25 4 (e) ( 2 5 ) 4 = ( 5 2 ) 4 = 625 16


Leave a Comment