3.7.3 Pengamiran, SPM Praktis (Kertas 1)


Soalan 5:
Diberi  ( 6 x 2 +1 )dx=m x 3 +x +c,  dengan keadaan m dan c ialah pemalar, cari (a) nilai m. (b) nilai c jika  ( 6 x 2 +1 )dx=13 apabila x=1.

Penyelesaian:
(a)
( 6 x 2 +1 )dx=m x 3 +x +c 6 x 3 3 +x+c=m x 3 +x+c 2 x 3 +x+c=m x 3 +x+c Banding kedua-dua belah, Maka, m=2

(b)
( 6 x 2 +1 )dx=13 apabila x=1. 2 ( 1 ) 3 +1+c=13            3+c=13                 c=10

Soalan 6:
Diberi bahawa  5 k g(x)dx=6 , dan  5 k [ g( x )+2 ]dx =14, cari nilai k.

Penyelesaian:
5 k [ g( x )+2 ]dx =14 5 k g( x )dx + 5 k 2dx =14                6+ [ 2x ] 5 k =14                 2( k5 )=8                      k5=4                           k=9

Soalan 7:
Diberi  k 2 (4x+7)dx=28 , hitung nilai yang mungkin bagi k.

Penyelesaian:
k 2 (4x+7)dx=28 [ 2 x 2 +7x ] k 2 =28 8+14( 2 k 2 +7k )=28 222 k 2 7k=28 2 k 2 +7k+6=0 ( 2k+3 )( k+2 )=0 k= 3 2  atau k=2

Soalan 8:
Diberi  2 3 g(x)dx=4 , dan  2 3 h(x)dx=9 , cari nilai bagi (a)  2 3 5g(x)dx, (b) m jika  2 3 [ g(x)+3h( x )+4m ]dx=12

Penyelesaian:
(a)
2 3 5g(x)dx=5 2 3 g(x)dx                  =5×4                  =20

(b)
2 3 [ g(x)+3h( x )+4m ]dx=12 2 3 g(x)dx+3 2 3 h( x )dx+ 2 3 4mdx=12 4+3( 9 )+4m [ x ] 2 3 =12        4m[ 3( 2 ) ]=19                       20m=19                           m= 19 20

Leave a Comment